Cemaat ve tarikatler Kur'anın etrafında ki surlardır, önce o surları yıkacaklar!


Son söyleyeceğimi ilk söylemek istedim

Bediüzzaman'ın rüyasını bilen bilir

“Eski Harb-i Umumîden evvel ve evâilinde, bir vakıa-i sadıkada görüyorum ki, Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağının altındayım. Birden o dağ müthiş infilâk etti. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki, merhum validem yanımdadır.
Dedim: ‘Ana, korkma. Cenâb-ı Hakkın emridir; O Rahîmdir ve Hakîmdir.’
Birden, o hâlette iken, baktım ki, mühim bir zat bana âmirâne diyor ki:
‘İ’câz-ı Kur’ân’ı beyan et.’
Uyandım, anladım ki, bir büyük infilâk olacak. O infilâk ve inkılâptan sonra, Kur’ân etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur’ân kendi kendini müdafaa edecek. Ve Kur’ân’a hücum edilecek; i’câzı onun çelik bir zırhı olacak. Ve şu i’câzın bir nevini şu zamanda izharına, haddimin fevkinde olarak, benim gibi bir adam namzet olacak. Ve namzet olduğumu anladım.” (Mektubat, s. 624)

Şimdi benzer bir rüya görülüyor ancak tevil edebilen yok.

O gün tehdit dinsizlik cereyanından geldi bugün ise tehdit dünyaperestlik perdesi altından sinsice geliyor

Kur'ana karşı mağlup olanlar, daha kolay bir hedef seçtiler kendilerine, Müslümanı hedef aldılar.

Onu Kur'andan koparmak yerine önce cemaatten koparmak niyetinde

Yani önce sürüden ayıracaklar sonra her Müslümanı tek tek avlayacaklar.

Cemaatlere ne gerek var

Tarikatlere ne gerek var

Kur'anda her şey yazıyor onu oku yeter

Zaten hep bu cemaatlerden tarikatlerden ne geliyorsa başımıza geliyor

Hep bu hacı hocadan korkacaksın..

Vesair vesair..

Toplumu cemaat ve tarikat düşmanı bir yapıya evirdiler bile.

Ferdiyetçi menfaatçi Müslüman istiyorlar, böylelikle kolaylıkla altedebilsinler

Siz çevrenizde Kur'an dersi veren herhangi ferdi Müslüman görebildiniz mi?

İlim irfan öğreten Allah'ın emirlerini karşılıksız çıkarsız anlatan herhangi bir cemaate veya tarikate bağlı olmayan birini gördünüz mü

Muhtemelen hayır

Yada hayır denecek kadar azdır

İslam ve din adına birşeyler yapmaya çalışanlar hep falan cemaate mensup filan tarikata bağlı şeklinde evler kurslar medreseler mescitler kreşler yurtlar dernekler vakıflar.. şeklindedir

Cemaatleri ve tarikatleri parçalayıp Müslümanı bi başına organize olamaz bir araya gelemez hale getirme derdindeler ve hedeflerine adım adım ulaşıyorlar.

Silkelen ve kendine gel

Anadoluyu yurt edinen horasan erenleri Ahmet Yeseviler dervişler gönüllere girerek yurt edinmiştir bu toprakları. Kılıçla açılan kapılar gönül ehli dervişlerin gayretleri ile bugüne kadar açık kalmıştır.

O kapıyı kapatmanın ilk merhalesi gönül dostlarını imha etmek yerine şehvete dünyaya müptela olmuş amaçsız ilkesiz Müslümanlar yaratmaktır.

O yüzden

Cemaat ve tarikatler Kur'anın etrafında ki surlardır, önce o surları yıkacaklar!