Karin insan ve cin ile uğraşmak üzere görevlendirilmiş bir cindir. Her insan ve cinin bir kendi ile uğraşan Karin'i vardır.Müslüman kişilerde sağ amuzda oturur ve müslüman olur ve kişiyi hayır işlerine yönlendirir.Kafir kişilerde sol omuzda oturur ve kafir olur ve kişiyi saptırır. Karin'in cinsellik yönü yoktur.