İzahı olmayanın mizahı olur derler ya işte öyle

Bu halkın cehaleti beni bir güm öldürecek ama ne zaman