Bir kimsenin eşini öpüp okşaması orucunu bozar mı?


Büyük Oruç Kitabı

Orucu Bozan ve Bozmayan Şeyler


  • Yalnız yapışmaki öpmek ve oynamakla oruç bozulmayacağı gibi, yalnız bakmak ve düşünmek sonucu olarak inzal olmakla da oruç bozulmaz. Bunun için bir kimsenin zevcesini eşini öpüp okşaması ile onun orucu bozulmaz.


  • Yine, zevcesinin veya başkasının yüzüne veya herhangi bir yerine bir uzvuna tekrar suretle dahi olsa bakması ile ve bakışından veya bunları düşünmesinden dolayı şehvetle akıntı olması ile de orucu bozulmaz. (akıntı =mezi gelmezi)


Ömer Nasuhi Bilmen - Büyük İslam İlmihali Merve Yayınları Sayfa 295


  • Zevcesinin sıcaklığını duymayacak şekilde elbisesi üstünden tutmakla inzal olsa orucu bozulmaz, sıcaklığını duymuşsa orucu bozulur.


  • Bir erkek zevcesini veya bir kadın kocasını öpüp okşayıp da erkekten meni kadından da bir yaşlık gelse, bunların orucu bozulmuş olur ve bundan dolayı kaza gerektirir. Kadın bu öpme sonunda bir yaşlık değilde, bir lezzet duyacak olsa, İmam Ebu Yusuf'a göre orucu bozulur İmam Muhammed'e göre bozulmaz. Okşamak el tutmak sarılmak da öpme gibidir.

Ömer Nasuhi Bilmen Büyük İslam İlmihali Merve Yayınları Sayfa 296