Yıldız kayması diye adlandırılan şey atmosfere girdiğinde yanmaya başlayan küçük göktaşlarıdır. Yıldız dediğimiz aslında göktaşlarıdır. Gerçek yıldızlar, dünyadan gerçek anlamda milyarlarca km. uzakta bulunmaktadırlar. Bunun yerine bizim gördüklerimiz Güneş sisteminin içerisinde yer almakta ve gezegenlerin çekim gücünden etkilenmekte olan göktaşları bulunmaktadır.

Normal şartlarda sadece kayış anlarında değil, gün içerisinde farklı saatlerde pek çok meteor galaksiden dünyaya doğru düşüşe geçmekte ancak daha gökyüzündeyken yandıkları için dünyamız adına herhangi bir tehlike oluşturmamaktadırlar.

“O ki, birbiri ile ahenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Andolsun ki biz, en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık.” (Mülk 3-4-5 / Kuran-ı Kerim)