Dünyâda en zor şey, hak nedir, bâtıl nedir, işte
bunu ayırabilmektir
Ebû Muhammed Râzî hazretlerine
“rahmetullahi aleyh, bir gün dostları;
Hocanızdan çok bahsediyorsunuz.
Siz, o zâttan neler öğrendiniz ki?
diye sordular.
Büyük zât cevâben;
Hak nedir bâtıl nedir? Kim sevilir,
kim sevilmez?. Bunları öğrendim,
buyurdu.
Bu, o kadar zor mu ki?
dediklerinde;
Evet, dünyâda en zor şey, ‘hak’ nedir,
‘bâtıl’ nedir bunu ayırabilmektir. Bunu
da, ancak mürşid-i kâmiller ayırabilir,
herkesin yapabileceği birşey değildir buyurdu.
NOT;
Amerikalı prof. William James diyor ki; Bir şeyin önce doğrusunu öğrenen yanlışı görür. Önce yanlışı öğrenen doğruyu bir daha öğrenemez. Hindistan ve Osmanlı islam devletlerinin ahalisi, devlet ve hilafet nimetine şükrü bırakıp, küfran-ı nimer etmeleri yüzünden bu nimet ellerinden çıktı. İnsanların en kötüsü başlarına bela oldu. Önce islamiyeti doğru öğrenme imkanları ellerinden alındı. Sonra da en kötünün yetiştirdiği zenadika taifesi yanlışı doğru, en doğru diye belletti. 124 000'den ziyade peygamberlerin aleyhimüsselam fitnesinden Allahü tealaya sığındığı derin ahir zamanda yaşıyoruz. İslam alemi binbir gruba bölündü. Herkes kendi grubunun hak yolda olduğunu iddia ediyor.
Geçti Bor'un pazarı. Bekle ki, Allahü a'lem, 500 sene sonra Mehdi aleyhissem gele..